CSR

I en samtid med store globale miljømæssige og sociale udfordringer er det vigtigt, at vi tager aktivt del i og træffer ansvarlige valg, når det gælder miljø og mennesker. VELA tager bl.a. ansvar og aktiv del i dette ved at efterleve de 10 principper, som er skitseret af FN’s Global Compact. FN’s Global Compact fungerer som en overordnet ramme for vores CSR-politik:

VELA udvikler og markedsfører banebrydende løsninger omkring det siddende menneske. Det er således med udgangspunkt i menneskets velvære og trivsel, at VELA har sit virke. Som et naturligt udspring af hensyn til mennesket, prioriterer vi derfor etik og moral meget højt.

VELA tilstræber ikke kun selv at arbejde inden for nedenstående retningslinjer, men stiller tilsvarende krav til både leverandører og samarbejdspartnere.

Vermund Larsen A/S

 • Støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 • Sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 • Opretholder foreningsfriheden og anerkender retten til kollektiv forhandling
 • Støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 • Støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde
 • Accepterer ikke diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 • Støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 • Tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 • Opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 • Modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 

        Vermund Larsen

Factline

Vi forventer og kræver de samme høje etiske standarder af vores leverandører og samarbejdspartnere som vi selv følger, og har derfor integreret Factlines Supply Chain Compliance i vores leverandørkæde. Denne eksterne gennemgang af vores leverandørkæde sikrer og dokumenterer, at vores leverandørkæde lever op til vores etiske standarder via dokumentation, risikovurdering og korrigerende handlingsplaner.

Klik her for at se certifikat

    

Kvalitets- og miljøpolitik

Vermund Larsen A/S har et kvalitets- og miljøledelsessystem baseret på de internationalt anerkendte standarder, ISO 9001 og ISO 14001, som vi er certificeret i. Vi har en defineret politik som efterleves af alle virksomhedens medarbejdere, hvorigennem vi fastholder vores centrale fokus på kundetilfredshed. Vi arbejder med løbende forbedring af såvel produkter og processer ud fra konkrete målsætninger, således vi opfylder krav fra både kunder og myndigheder.

Miljø- og kvalitetspolitik på VELA

Med udgangspunkt i VELAs vision, mission og værdier har vi opbygget et kvalitets- og miljøledelsessystem, som danner grundlag for de beslutninger og handlinger vi foretager i virksomheden. Vi vil herigennem fastholde fokus på kundetilfredsheden igennem levering af løsninger, omkring det siddende menneske, med høj kvalitet og en velovervejet livscyklus.

 • Være i tæt dialog med vores kunder om brug, forventninger og forbedringer
 • Være i tæt dialog med vores leverandører om rigtige valg ift. miljø og kvalitet
 • Overholde gældende lovgivning og myndighedskrav
 • Informere alle medarbejdere om miljø og kvalitet, samt sikre uddannelse og rette kompetencer
 • Have fokus på energibesparende tiltag
 • Arbejde med miljøbevidste valg og forebygge forurening
 • Arbejde med løbende forbedringer gennem hele værdikæden

Miljømæssig ansvarlighed

VELA har fokus på den miljømæssige livscyklus igennem alle relevante processer, bl.a. i udviklingsfasen, ved valg af leverandører, gennem egen produktion samt ift. genbrug og bortskaffelse.

Som produktionsvirksomhed kan vi gøre en miljømæssig forskel via genbrug af materialer og produkter. I den daglige produktion affaldssortere vi og sender fx metal, elektronik, batterier og emballage til genanvendelse. Emballage og plast genanvender vi også selv i produktionen.

VELA har en høj rate af genanvendelige produkter og produktdele, da VELA-stole kan formidles videre, enten som de er eller efter en reparation eller ombygning. Denne genanvendelighed er der mange kunder (fx kommuner) der benytter sig af. Genbrug sker efter kundens krav, forventninger og skriftlig aftale.

Vi opfordrer vores kunder til korrekt miljømæssigt bortskaffelse, hvis produktet ikke kan genbruges.

 

 

Ansatte med særlige behov

I tråd med VELAs arbejde med FN´s verdensmål for bæredygtighed har vi særligt fokus på verdensmål #4 om at sikre kvalitetsuddannelse og fremme mulighederne for en livslang læring.

VELA er en virksomhed der tager et socialt ansvar, og derfor har vi ansatte med særlige behov. Hos VELA oplever vi dette som en berigelse af vores arbejdsplads, hvor alle bidrager til virksomhedens udvikling.

Det er vigtigt for VELA, at:

 • Ansætte medarbejdere med særlige behov
 • Integrere forskellige fleksjobs og praktikforløb
 • Give en meningsfyldt hverdag
 • Sikre en god oplæring og introduktion
 • Inkludere alle i VELA og skabe et fælles fundament via vores værdier
 • Anvende beskyttede værksteder som underleverandør til vores produktion