Disclaimer

Information på dette web-site stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Desuden er informationer gengivet på dette website kun tænkt som generel information.

Alle informationer på dette website er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Vermund Larsen A/S giver ingen garanti om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af websitets indhold og kan, uden varsel, standse offentliggørelsen af dette site på nettet.

Vermund Larsen A/S fralægger sig ethvert ansvar for, og forbindelse til andre websites, der, på den ene eller anden måde, er forbundet til dette.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Vermund Larsen A/S om dette website, bliver Vermund Larsen A/S' ejendom og kan benyttes uden begrænsning.

Vermund Larsen A/S er ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra dette website, inklusiv virus, uanset nøjagtighed eller fuldstændighed af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul, og som ikke kan løses i al mindelighed, skal afgøres efter dansk ret, af værneting Aalborg.

Dansk design og produktion

Uendelige tilpasningsmuligheder

Gratis rådgivning af fagspecialister