Faldforebyggelse hos ældre

 • 8. maj 2023
 • Læsetid: 12 min.
Afspil video

Indholdsfortegnelse

Faldforebyggelse har mange fordele

Faldforebyggelse hos ældre er en rigtig god idé, fordi svimmelhed, balanceproblemer og svækket muskelstyrke er nogle af de hyppigste årsager forbundet med fald hos ældre. En stol fra VELA kan hjælpe med faldforebyggelse.

Hvorfor er faldforebyggelse hos ældre vigtigt?

Jo ældre du bliver, des mere sandsynligt er det, at du kommer til at opleve at falde.

Faktisk viser en undersøgelse i Københavns Kommune, at en tredjedel af kommunens indbyggere over 65 år, falder mindst én gang om året.1 På verdensplan gælder det mere end hver fjerde.2 Undersøgelsen fra København understreger desuden, at har du før oplevet at falde én gang, så er risikoen endnu større for, at du falder igen.1

Og ikke nok med at risikoen for at falde er større, når du bliver ældre. Så kan konsekvenserne ved fald også være langt større end dengang, du stadig var ung.

Hvor tragisk det end lyder, så er fald på verdensplan, efter trafikuheld, den næststørste årsag til dødsfald. Hvert år dør anslået 684 000 personer efter fald i verden, hvoraf størstedelen er ældre mennesker over 60 år.3

Konsekvenser ved fald

Når et ældre menneske falder, kan det resultere i brud på knogler – eksempelvis hoftebrud eller lårbrud. Og det har desværre ofte mange følgevirkninger:

 • Lang indlæggelsesperiode
 • Genoptræningsforløb
 • Operationer og re-operationer
 • Behov for hjælpemidler under indlæggelse og derhjemme
 • Større ændringer i boligindretning
 • Plejebehov – eksempelvis hjemmehjælp i hverdagen

Desuden kan frygten for at falde igen også sætte sine spor, så du forsøger at undgå specifikke situationer og forskellige aktiviteter, fordi du vil undgå det næste fald.

Denne frygt kan forværre livskvaliteten markant.

Det er dog muligt at få hjælp ved fald i hjemmet, så du kan nedsætte risikoen eller helt undgå fald. Det gælder også for dig, som bor på institution eller plejecenter. For når du nedsætter risikoen, så kan du være mere fri til at gøre det, du gerne vil.

Kaj Henning var altid bange for at falde

Faldforebyggelse hos ældre - Kaj Henning er glad for sin VELA-stol

Kaj Henning er en ældre herre, som grundet sin alder oplever nedsat muskelstyrke i sine ben. Det gør ham utryg for at miste balancen og falde. Og det er ikke ubegrundet.

Kaj Henning har før oplevet at falde i sit hjem og frygter, at det kan medføre et brud, hvis han falder igen. Han ved også af erfaring, at han ikke selv kan rejse sig, hvis han skulle falde igen.

Kaj Henning er ikke længere bange for at falde - Forebyg fald hos ældre

På grund af sin utryghed har han afholdt sig fra at udføre mange praktiske opgaver i hjemmet, og har i stedet overladt mange af husholdningsopgaverne til sin hustru, Lene. Det ekstra arbejde, som Lene har måttet udføre i hjemmet, står dog slet ikke til måls med den bekymring, Lene har haft for sin mand. Lene beskriver, at når hun hører en uventet lyd, har hun mange gange nået at tænke:

Hvad sker der nu? Er han faldet?

Situationen hjemme hos Lene og Kaj Henning ændrede sig dog, da Kaj Henning blev visiteret en VELA-stol. Han fortæller, at han nu er blevet mere aktiv i hverdagen. Han kan hjælpe mere til i hjemmet, og så skaber stolen en stor tryghed for både Kaj Henning og Lene, da Kaj Henning ikke befinder sig i lige så stor risiko for fald. Han føler sig tryg når han tager af bordet, fylder opvaskemaskinen eller samler ting op fra gulvet.

Kaj Henning er ikke længere lige så afhængig af hjælp fra Lene mere.

Og den byrde, som Lene ubevidst har båret på af bekymring for Kaj Henning, er nu blevet lettet.

Lene fortæller:

Nu er der mindre jeg skal være angst for.

Kaj Henning er særligt glad for den elektrisk højdejustering på stolen, for som han siger: ”Der er forskel på om jeg skal sidde eller gå”. Han laver derfor mange små justeringer af sin siddehøjde i løbet af dagen, så han sidder godt i forhold til den aktivitet han er i gang med.

Kaj Hennings hustru mærker at Kaj Henning hjælper mere til i hjemmet

Lene kan også mærke en betydelig forandring i Kaj Hennings aktivitetsniveau og hans følelse af selvstændighed. Hun siger, at han er blevet meget mere aktiv og hun håber at det også har en positiv effekt på hans ødematøse ben.

VELA-stolen hjælper Kaj Henning til at være mere aktiv og selvstændig i hjemmet. Og det har øget livskvaliteten. Ikke bare for ham selv, også for hans hustru Lene.

Om det hedder livskvalitet, det ved jeg ikke, men det føles såén… Faktisk.

Hvad er faldangst?

Faldangst (på engelsk Fear of Falling) er en psykologisk konsekvens af faldulykker, som dog også forekommer ved ældre uden falderfaring3

Faldangst har store konsekvenser for personers fysiske og kognitive funktioner.

Faldangst kan føre til tab af uafhængighed og øget behov for pleje.

Faldangst har stor indflydelse på den ældres aktive og sociale liv og dermed livskvaliteten.

Faldangst er et udbredt problem

Kaj Henning blev efter sit første fald utryg i nogle aktiviteter, hvor han følte en større risiko for at falde igen. På grund af sin frygt har Kaj Henning afholdt sig fra at udføre nogle aktiviteter i hjemmet, som han ellers før sit fald var i stand til.

Denne aktivitetsbegrænsning kan medføre forringelse af fysiske og kognitive funktioner, som kan føre til tab af uafhængighed og senere resultere i et større behov for pleje. En sådan forringelse betragtes som afgørende i forhold til at opleve en nedsat livskvalitet.3 Dette er påvist i et review fra 2018 skrevet af Schoene er al. Her indikerer forskningsresultater at faldangst (Fear of falling) har en stor betydelighed for livskvaliteten blandt ældre, og at faldangst faktisk udgør en større betydelighed end selve faldet.5

Først antaget var faldangst blandt ældre kun forbundet med personer som allerede havde oplevet at falde. Altså at ”post-fald-syndrom”.

Det har dog vist sig at faldangst ikke blot er rettet mod de ældre med falderfaring, men i høj grad også forekommer blandt de ældre uden falderfaring.3

Frygt kan have en indgribende effekt på det sociale og aktive menneske og dets pårørende, ligesom det er tilfældet hos Kaj Henning og Lene. Derfor er det vigtigt, ikke kun at fokusere på den fysiske formåen, men også at inkluderede det psykologiske perspektiv i den rehabiliterende proces og forebyggende tankegang.

Kaj Henning og Lenes historie er ikke enestående, og vores erfaring er, at der findes rigtig mange ældre der befinder sig i samme situation som dem, hvorfor faldforebyggelse bør anskues på både et kropsligt, kontekstuelt og psykologisk niveau.

Kaj Hennings faldangst er reduceret og han tør gøre mere selv

Sådan hjælper en VELA-stol med behandling og forebyggelse af fald og faldangst

Faldforebyggelse hos ældre kan have store fysiske og psykiske konsekvenser, og derfor er en stol fra VELA et godt hjælpemiddel. Den giver en fysisk og psykisk oplevelse af sikkerhed og stabilitet, så frygten for det næste fald kan glemmes for en stund. 

Forskning viser, at det har en positiv effekt for faldforebyggelse at foretage en såkaldt miljømodificering. Det betyder, at hjemmet tilpasses, så der skabes de bedst mulige omstændigheder for aktivitetsudøvelse.4 Så når Kaj Henning skal udføre flere aktiviteter i hjemmet, så er det ifølge denne forskning, den bedste træning, at gøre det i hjemmet med brug af hjælpemidler.

En måde at tilpasse hjemmet på, er med en VELA-stol. Med en stol til faldforebyggelse kan du nemt og sikkert komme fra rum til rum siddende. Den kan bruges i alle rum og fylder ikke meget.

Du ændrer selv højden

Faldforebyggelse hos ældre med en stol kræver, at stolen kan bremses og har elektrisk hæve-/sænke-funktion. En stol fra VELA med elektrisk højdeindstilling gør, at brugeren får et hjælpemiddel, der også hjælper med at komme op at stå. 

Brems hjulene med håndbremsen. Hæv sædet op ved tryk på knappen, træd forsigtigt ud på gulvet, og genvind balancen, mens du støttes af stolen.

Når du sidder i stolen, kan du foretage mange forskellige daglige gøremål. Sænk stolen og nå de nederste hylder i skabet, eller hæv stolen, så du kan nå dit tøj oppe i klædeskabet. Stolen skal altid bremses, så du sikkert og trygt kan udføre dine aktiviteter. 

Når du bruger stolens hæve/sænke-funktion sikrer det, at ændring af siddehøjde sker stille og roligt, så du undgår at blive svimmel eller miste balancen. Det skaber tryghed.

Gå stolen rundt og forbliv mobil

Vores stole til faldforebyggelse hos ældre har fire letløbende hjul. Det betyder, at du kan sænke stolens højde og bruge dine ben til at “gå” eller skubbe stolen rundt, mens du fortsat sidder ned.

Med en VELA-stol til faldforebyggelse kan du foretage de fleste af dine gøremål, mens du sidder. På den måde kan du undgå at være bange for at falde. Derudover bliver du mere mobil, fordi de letløbende hjul gør, at du selv kan bevæge dig rundt og klare dig selv. 

Hvis du skal flytte dig fra stol til sofa, går du blot stolen hen til sofaen, bremser hjulene, klapper armlænet ned og lader dig glide over i sofaen. Du kan også bruge armlænet til at støtte dig ved, mens du flytter dig over i sofaen. 

Med en stol til faldforebyggelse får du sikkerhed og tryghed til at klare mange ting selv – uden at bede andre om hjælp.

Den bedste stol til faldforebyggelse hos ældre

Tryghed, stabilitet og øget livskvalitet

Der er mange fordele ved at forebygge fald hos ældre. Det betyder færre ulykker, færre indlæggelser og færre eftervirkninger. Derfor vil vi selvfølgelig anbefale, at du anskaffer dig en VELA-stol, før uheldet er ude. Brug den, når du er træt, så du sikrer dig mod fald. 

En stol til faldforebyggelse hos ældre giver tryghed, når dine kræfter svigter. Stolen skaber samtidig et stabilt grundlag, så du kan fortsætte med dine vanlige gøremål – og det bidrager til, at du kan bibeholde din livskvalitet, selvom du måske er bange for at falde.

VELA-stolen ændrede hverdagen

Efter Kaj Henning fik bevilget en VELA-stol, har han fået mod på at udføre flere opgaver i hjemmet igen.

Det aflaster ikke blot hans kone, det er også god træning for Kaj Henning. VELA-stolen hjælper, der hvor Kaj Henning er svagest, så han ikke skal frygte for konsekvenserne af sine fysiske begrænsninger. F.eks. kompenserer VELA-stolen for Kaj Hennings manglende muskelstyrke i benene og for hans manglende balance. Derfor kan han nu både arbejde i højden ved køkkenbordet og i køkkenskabene herover, eller mere gulvnært ved opvaskemaskinen, når han tømmer og fylder denne.

Frygten for at falde, som han før forbandt med disse styrke- og balancekrævende aktiviteter er ved hjælp af VELA-stolen elimineret.

VELA-stolen er altså en aktiv medspiller i forhold til at højne Kaj Hennings aktivitetsniveau, fordi den mindsker følelsen af utryghed. Et højere aktivitetsniveau vil styrke Kaj Hennings muskulatur i benene og ligeså afhjælpe hævelserne. Hos Kaj Henning har VELA-stolen har gjort det muligt for Kaj Henning at udføre aktiviteter, som han før ikke kunne. Det har øget hans selvsikkerhed og selvstændighed, to faktorer som kan have stor betydning for livskvaliteten.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor falder ældre?

  Svimmelhed, balanceproblemer og svækket muskelstyrke er nogle af de hyppigste årsager forbundet med fald hos ældre. En VELA-stol støtter den ældre i sine bevægelser, så svimmelhed og ubalance ikke opstår. Og stolen bærer det meste af kropsvægten, så den ældres muskelstyrke bliver skånet.

 • Hvilke øvelser til faldforebyggelse?

  Med en VELA-stol kan du øve dig i at rejse dig op, mens stolen støtter dig. Stolen giver dig mulighed for at rejse dig i en langsom og kontrolleret bevægelse fra siddende til stående uden at overanstrenge underkroppen. På den måde vil du opleve mindre svimmelhed og have lettere ved at holde balancen.