Inklusion

Inklusion er et begreb der blev introduceret i skolesammenhænge i forbindelse med Salamanca-erklæringen fra 1994 – en international erklæring om alle børns ret til uddannelse. Det centrale i denne erklæring er, princippet om, at alle børn og unge – også dem med særlige behov – har ret til uddannelse, på lige fod med alle andre.

børnestol til skole ADHD born kategori skift 1

Forskellighed

Det betyder, at skoler skal tage hensyn til den forskellighed og de forudsætninger, hver enkel har ift. indlæring. Et vigtigt element for, at inklusion kan foregå vellykket er, at elevernes trivsel skal kunne fastholdes i takt med øget inklusion. Dette betyder, at inklusion ikke må være en spareøvelse, men at støttemidlerne skal følge barnet ud i den konventionelle undervisning.

Inklusion er et væsentligt mål i Folkeskolereformen fra 2004, og det kom for alvor i fokus med skolereformen i 2014. Inklusion har fået en meget blandet modtagelse, bl.a. fordi der ikke er givet lovning på, at ressourcerne skal følge barnet eller den unge fra specialundervisningen til den almindelige undervisning.

For at barnet kan trives kræver det at de psykiske, såvel som de fysiske rammer optimeres i forhold til deltagelse og læring, og dette skal ske med den nødvendige støtte og de rigtige hjælpemidler.

Personlig støtte og tekniske hjælpemidler

Elever, der har praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, skal have personlig assistance til at kunne følge undervisningen. Eleverne skal have de nødvendige undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler stillet gratis til rådighed, så de kan bruge dem i både skolen og fritiden.

VELA terapistole er fleksible arbejdsstole til børn og unge i skole og uddannelse, som kan optimere rammerne for indlæring, ved at give sikkerhed, stabilitet og komfort i den siddende stilling. Alle stole har bremse, hvilket giver mange børn og unge ro, da stolen står fast på gulvet, bliver svær at vippe og dermed retningsstyrer kroppen. Derved rettes synsvinklen, så koncentrationen bliver fokuseret, fx i retning af lærer og tavle, eller mod arbejdspladsen i skærmede skolemiljøer. (kilde: uvm.dk).

En aktiv arbejdsstol med bremse kan lette hverdagen i inklusionsskolen betydeligt, for børn og unge med koncentrationsbesvær og lette funktionsnedsættelser:

Øget mobilitet

Med sine 4 store hjul med bremse og god plads mellem hjulene bidrager arbejdsstolen til øget mobilitet for børnene. Nogle børn kan gå stolen frem, mens de sidder i stolen – nogle børn kan selv skubbe stolen rundt, og andre børn kan bruge stolen som rollator. Desuden er det nemt for kammerater eller hjælpere at flytte barnet i stolen, når forskellige aktiviteter kræver skift mellem forskellige lokaler.

Større sikkerhed

Børn og unge, som fx har dårlig, stående balance, får ekstra sikkerhed og tryghed, når stolens centralbremse aktiveres. Stolen står derved helt stille, når eleven skal rejse sig og sætte sig ned. Armlæn giver også ekstra sikkerhed og tryghed, da de gør det muligt, at kunne sætte sig roligt og sikkert ned i stolen. Desuden er armlænene indstillelige i højde og bredde, og kan tilpasses den enkeltes behov.

Bedre siddestilling

Eleven får en aktiv, komfortabel og ergonomisk aflastende siddestilling, da sæde og ryglæn er polstret og formet, så det støtter godt – og kan desuden indstilles i forhold til specifikke behov.

Mere komfort og støtte

Barnet eller den unge kan få støttet sin siddestilling med ekstra polstring og blødere skum på sæde og ryglæn, forskellige sædepuder, samt særlige trykaflastende sædepuder, der kan fremme komfort og lindrer smerte.

Sikker forflytning

Nem betjening og indstilling af stolen, fx elektrisk højdeindstilling, kan lette ind- og udstigning af stolen. Desuden kan sædehøjdens indstillingsmuligheder bidrage til sikker og nem forflytning til og fra stolen.

Indstilling til aktiviteter og til omgivelserne

For at understøtte elevens aktiviteter og deltagelse i løbet af skoledagen er det en fordel, at stolen kan tilpasses forskellige arbejdspladser, fx i klasselokalet og i faglokaler, og at stolen nemt og hurtigt kan indstilles i højden, så den passer til den aktuelle aktivitet.

Bedre arbejdsmiljø for lærere og evt. hjælpere

Lærerne og evt. hjælpere i skolen kan få bedre arbejdsmiljø, da VELA barnestole kan lette barnets ind- og udstigning af stolen, på grund af hurtig og nem indstilling af sædets høje.  Skubbehåndtag og store, letløbende hjul letter hjælpernes arbejde, når der er behov for at flytte barnet fra sted til sted, i løbet af skoledagen, og med nem indstilling af stolens sædehøjde undgår hjælperne også at arbejde med bøjet ryg, når barnet skal have hjælp.

Hvor skal du bruge stolen?

Vælg sprog

Dansk English Deutsch Norsk Svenska