KL guider til ”Bedre brug af hjælpemidler”

Baggrunden for fokus på ”Bedre brug af hjælpemidler” er Danmarks kommuners samarbejde om det fælleskommunal program omhandlende udbredelse af velfærdsteknologier.

Et af fokuspunkterne var Bedre brug af hjælpemidler i kommunerne, herunder arbejdsstolen.

88 ud af 98 landets kommuner bidrog med data til statusrapporten, svarende til 95 % af den samlede danske befolkning..

Konklusion:

Kommunerne har, over en periode på 2 år, samlet set kunne dokumentere effektiviseringsgevinster på 521 mio. kr., inden for de fire indsatsområder. Indsatsområderne har endvidere medvirket til kvalitative gevinster, såsom øget selvhjulpenhed, tryghed og værdighed for borgerne, aflastning af pårørende samt bedre arbejdsstillinger og fleksibilitet i opgaveløsninger blandt sundhedspersonalet.

Dette taler sit eget sprog – hjælpemidler kan hjælpe hele vejen rundt – både i forhold til visitationen og for brugeren. Derfor var det nærliggende for VELA, at bygge et helt hjem på messen og invitere besøgende hjem og få en oplevelse set fra brugerens øjne.

Se det interaktive hjem her

Bedre brug af hjælpemidler – som metode:

Bedre brug af hjælpemidler er en metode, der anvendes for at øge samarbejdet og effektivisere arbejdsgangene mellem de visiterende terapeuter, trænende terapeuter, hjemmeplejen og borgeren. 
Hensigten er i større grad, at integrere hjælpemidler i hverdagsrehabilitering hos borgerne med det formål, at gøre borgerne mest muligt selvhjulpne i eget hjem. Med øget anvendelse af et bredt udvalg af hjælpemidler, såsom VELA arbejdsstole, kan kommunen tilbyde borgerne et mere sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at det hos borgere med et begrænset behov for pleje og praktisk hjælp, er muligt at udskyde yderligere behov for hjælp, samt at bevare borgerens selvhjulpenhed og værdighed i en længere periode end tidligere. Borgere, der i forvejen modtager personlig pleje eller praktisk hjælp, vil helt eller delvist kunne generhverve deres selvhjulpenhed i hjemmet, og derved blive mere eller helt uafhængig af hjemmehjælp.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi fokuserer på dig og dine behov samt hvordan du får mest muligt ud af din VELA stol – sammen finder vi den bedste løsning