Ansøg om et hjælpemiddel – bevilling af en VELA-stol fra kommunen

Formålet med bevilling af personlige hjælpemidler er, at de skal medvirke til, at ansøgerne får mulighed for, at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

case vaskeop glad 1 1 1

Sådan kan man ansøge om at få bevilget en stol som hjælpemiddel

I Danmark har vi mulighed for at søge om at få stillet hjælpemidler til rådighed af kommunen. Dette er muligt på grund af serviceloven, hvor § 112 foreskriver:

Der skal ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

  1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Kilde: https://danskelove.dk/serviceloven/112

Formål med bevilling af hjælpemidler

Formålet med bevilling af personlige hjælpemidler er, at de skal medvirke til, at ansøgerne får mulighed for, at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. 

Hvem skal jeg henvende mig til?

Med dette som grundlag, har man som borger mulighed for, at søge kommunen om hjælpemidler. Alle landets kommuner har hjælpemiddelafdelinger, som vurderer disse ansøgninger. 

Hvordan ansøger jeg om et hjælpemiddel?

Hvis din ansøgning sker i forbindelse med et besøg af en visitator fra kommunen, så skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du selv ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, skal du gøre det på borger.dk, ved at klikke her. Det er vigtigt, at du er detaljeret i din beskrivelse af, hvordan hjælpemidlet kan gøre din hverdag lettere, så kommunen har noget at vurdere din ansøgning på baggrund af.

Hver enkelt kommune har selv besluttet hvilke hjælpemidler, der stilles til rådighed for dens borgere, så derfor kan mulighederne variere fra kommune til kommune. 

Eksempler på, hvordan en stol kan lette din dagligdag – alt afhængig af din situation

En arbejdsstol/ståstøttestol med elektrisk højdejustering kan gøre dig selvhjulpen ift. at nå højt, det værende i køkkenskabe, garderobeskabe, vaskesøjle, tøjsnor, ovn/mikroovn osv.

En arbejdsstol/ståstøttestol er pga. centralbremse en sikker ”base” ift. madlavning, morgentoilette, af-og påklædning.

En arbejdsstol kan gøre dig mere mobil/øge mobiliteten, da du kan “gå stolen frem” og derved foretage sig daglige gøremål siddende såsom: tørre støv af, strygning, hænge tøj op, madlavning osv.

Hvis du selv ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, skal du gøre det på borger.dk

Klik her for at ansøge

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi fokuserer på dig og dine behov samt hvordan du får mest muligt ud af din VELA stol – sammen finder vi den bedste løsning