VELA Børnestole

Inklusion er et begreb der blev introduceret i skolesammenhænge i forbindelse med Salamanca-erklæringen fra 1994 – en international erklæring om alle børns ret til uddannelse. Det centrale i denne erklæring er, princippet om, at alle børn og unge – også dem med særlige behov – har ret til uddannelse, på lige fod med alle andre.

Glad dreng sidder i barnestol fra VELA

Hvor skal du bruge stolen?

Hvad er en VELA Børnestol

En VELA Børnestol er designet til børn og unge med handicap eller funktionsnedsættelser for at forbedre deres hverdag både hjemme og i skolen. Børnestolene tilbyder ergonomisk støtte og komfort og gør det muligt for barnet at deltage i aktiviteter ved forskellige bordhøjder, samtidig med at sikkerheden og trygheden er i top. De har en elektrisk hæve/sænke-funktion, der fremmer selvstændighed og ligestilling i interaktioner med både voksne og andre børn. Stolen kan tilpasses individuelt, så den kan “vokse” med barnet og tilbyder forskelligt tilbehør for at imødekomme forskellige behov.

Se alle vores børnestole

Om inklusion

Inklusion er et begreb der blev introduceret i skolesammenhænge i forbindelse med Salamanca-erklæringen fra 1994 – en international erklæring om alle børns ret til uddannelse. Det centrale i denne erklæring er, princippet om, at alle børn og unge – også dem med særlige behov – har ret til uddannelse, på lige fod med alle andre.

Forskellighed

Det betyder, at skoler skal tage hensyn til den forskellighed og de forudsætninger, hver enkel har ift. indlæring. Et vigtigt element for, at inklusion kan foregå vellykket er, at elevernes trivsel skal kunne fastholdes i takt med øget inklusion. Dette betyder, at inklusion ikke må være en spareøvelse, men at støttemidlerne skal følge barnet ud i den konventionelle undervisning.

Inklusion er et væsentligt mål i Folkeskolereformen fra 2004, og det kom for alvor i fokus med skolereformen i 2014. Inklusion har fået en meget blandet modtagelse, bl.a. fordi der ikke er givet lovning på, at ressourcerne skal følge barnet eller den unge fra specialundervisningen til den almindelige undervisning.

For at barnet kan trives kræver det at de psykiske, såvel som de fysiske rammer optimeres i forhold til deltagelse og læring, og dette skal ske med den nødvendige støtte og de rigtige hjælpemidler.

Personlig støtte og tekniske hjælpemidler

Elever, der har praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, skal have personlig assistance til at kunne følge undervisningen. Eleverne skal have de nødvendige undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler stillet gratis til rådighed, så de kan bruge dem i både skolen og fritiden.

VELA terapistole er fleksible arbejdsstole til børn og unge i skole og uddannelse, som kan optimere rammerne for indlæring, ved at give sikkerhed, stabilitet og komfort i den siddende stilling. Alle stole har bremse, hvilket giver mange børn og unge ro, da stolen står fast på gulvet, bliver svær at vippe og dermed retningsstyrer kroppen. Derved rettes synsvinklen, så koncentrationen bliver fokuseret, fx i retning af lærer og tavle, eller mod arbejdspladsen i skærmede skolemiljøer. (kilde: uvm.dk).

En aktiv arbejdsstol med bremse kan lette hverdagen i inklusionsskolen betydeligt, for børn og unge med koncentrationsbesvær og lette funktionsnedsættelser:

Øget mobilitet

Med sine 4 store hjul med bremse og god plads mellem hjulene bidrager arbejdsstolen til øget mobilitet for børnene. Nogle børn kan gå stolen frem, mens de sidder i stolen – nogle børn kan selv skubbe stolen rundt, og andre børn kan bruge stolen som rollator. Desuden er det nemt for kammerater eller hjælpere at flytte barnet i stolen, når forskellige aktiviteter kræver skift mellem forskellige lokaler.

Større sikkerhed

Børn og unge, som fx har dårlig, stående balance, får ekstra sikkerhed og tryghed, når stolens centralbremse aktiveres. Stolen står derved helt stille, når eleven skal rejse sig og sætte sig ned. Armlæn giver også ekstra sikkerhed og tryghed, da de gør det muligt, at kunne sætte sig roligt og sikkert ned i stolen. Desuden er armlænene indstillelige i højde og bredde, og kan tilpasses den enkeltes behov.

Bedre siddestilling

Eleven får en aktiv, komfortabel og ergonomisk aflastende siddestilling, da sæde og ryglæn er polstret og formet, så det støtter godt – og kan desuden indstilles i forhold til specifikke behov.

Mere komfort og støtte

Barnet eller den unge kan få støttet sin siddestilling med ekstra polstring og blødere skum på sæde og ryglæn, forskellige sædepuder, samt særlige trykaflastende sædepuder, der kan fremme komfort og lindrer smerte.

Sikker forflytning

Nem betjening og indstilling af stolen, fx elektrisk højdeindstilling, kan lette ind- og udstigning af stolen. Desuden kan sædehøjdens indstillingsmuligheder bidrage til sikker og nem forflytning til og fra stolen.

Indstilling til aktiviteter og til omgivelserne

For at understøtte elevens aktiviteter og deltagelse i løbet af skoledagen er det en fordel, at stolen kan tilpasses forskellige arbejdspladser, fx i klasselokalet og i faglokaler, og at stolen nemt og hurtigt kan indstilles i højden, så den passer til den aktuelle aktivitet.

Bedre arbejdsmiljø for lærere og evt. hjælpere

Lærerne og evt. hjælpere i skolen kan få bedre arbejdsmiljø, da VELA barnestole kan lette barnets ind- og udstigning af stolen, på grund af hurtig og nem indstilling af sædets høje.  Skubbehåndtag og store, letløbende hjul letter hjælpernes arbejde, når der er behov for at flytte barnet fra sted til sted, i løbet af skoledagen, og med nem indstilling af stolens sædehøjde undgår hjælperne også at arbejde med bøjet ryg, når barnet skal have hjælp.

Augusts historie om øget autonomi

August er født med CP og har først for nyligt lært at gå. Som 11-årig er det vigtigt for ham at bestemme over sine egne handlinger og være i stand til at klare sig selv i simple aktiviteter. Det hjælper en VELA børnestol ham med.

Men sin VELA børnestol kan August selv sætte sig til og rejse sig fra bordet, han kan spille computer med sine venner, og han kan lave sine lektier – uden at hans mor eller far skal hjælpe ham med at komme op at sidde.

Læs Augusts historie her
Ashley case 1 1

Øget komfort og deltagelse

Ashley er født med flere handicap, der giver ham udfordringer i hverdagen. Han har nedsat muskelspænding, der betyder, at han har svært ved at gå og holde balancen.

En stol fra VELA har letløbende hjul, der gør det muligt for Ashley at tage stolen med sig til de forskellige lokaler på skolen. Når han er nået frem, låser han stolen med bremsen, sætter sig ned igen og tilpasser stolens højde til bordet. 

Læs Ashleys historie her
Barn stol dværgvækst Case Elizabeth 1 1

Selv små mennesker kan komme højt op

En glad og lettet lærer fortæller om, hvordan en VELA stol har løst flere problemstillinger for Elizabeth i skolen.

Med alderen, når Elizabeth vokser, så kan stolen vokse sammen med hende, da sæde og ryglæn kan udskiftes til større størrelser, efterhånden som hun også selv vokser.

Læs udtalelsen her