Miljømæssig og social ansvarlighed

CSR bg 1920x980 1

Miljø og bæredygtighed – vores fælles ansvar

Vi lever i en brydningstid, hvor der bliver større og større miljømæssige og sociale udfordringer på verdensplan. De udfordringer er et globalt fælles ansvar, og derfor er det vigtigt for os at træffe de rigtige og ikke mindst vigtige beslutninger. 

Især når det kommer til miljømæssig ansvarlighed, social læring, dialog og etiske standarder. 

Derfor tilstræber vi at arbejde i overensstemmelse med de 10 guidelines, der er skitseret i FN’s Global Compact – for vi har alle et medansvar for fortiden og et ansvar for, hvilken vej udviklingen går i denne foranderlige verden. 

Derfor arbejder vi løbende med udvalgte områder af verdensmålene, hvor vi kan gøre en forskel. (Bæredygtighedsmål nr. 12: Ansvarlig forbrug og produktion.)

CSR – hos VELA stilles der krav til genbrug og bæredygtighed

Hos VELA laver vi kvalitetsprodukter til det siddende menneske. Vi arbejder for et øget velvære og en bedre trivsel for de mennesker, der bruger vores produkter.

Samtiden – både mennesker og miljø – stiller strengere krav til, at virksomheder skal være miljømæssigt bæredygtige i deres produktion. Lige fra vugge til grav. 

Vores produkter har en lang levetid og bliver genanvendt bruger efter bruger, og når stolen er slidt op, genbruger vi så mange dele som muligt. Med fokus på miljørigtige valg arbejder vi konstant mod en mere bæredygtig produktion, der underbygger den miljømæssig ansvarlighed hos VELA.

VELA-produkter tager udgangspunkt i det hele menneske. Derfor er det en iboende naturlighed, at vi stiller krav til vores underleverandører om, at de:

beskytter de internationalt erklærede menneskerettigheder.

støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.

støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde.

ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Vi tager aktivt stilling til Corporate Social Responsibility (CSR) – ikke kun internt, men også i forhold til vores leverandører. 

Derfor besøger vi årligt vores leverandører og laver undersøgelser, der fokuserer på CSR, kvalitet, miljø og bæredygtighed, og som supplerer vores evalueringssystem Factlines Supply Chain Compliance.

Integreret Factlines Supply Chain Compliance

Hos VELA bruger vi Factlines Supply Chain Compliance for at kunne evaluere vores leverandørkæder og kortlægge, hvor vores råvarer og dele kommer fra. På den måde har vi gode forudsætninger for at kontrollere vejen fra råmaterialer til færdige produkter og forholde os aktivt til vores underleverandører.

Det betyder i al sin enkelhed, at vi kan påvirke vores leverandører hen mod at leve op til de samme etiske standarder, som vi selv efterlever.

Socialtansvar saerlig behov 2

Et socialt ansvar

Vi mener, alle har ret til en berigende hverdag – og det er netop den tanke, vores produkter springer ud fra. 

Derfor ansætter vi gerne medarbejdere med særlige behov, medarbejdere i fleksjobs og medarbejdere i praktikforløb, fordi vi gerne vil tage et socialt ansvar. 

Det bidrager samtidig til virksomhedens udvikling.

Bæredygtige fokusområder

recycle 4

Genanvendelighed

Vi har et stort ansvar som virksomhed, når det kommer til miljøet. Det har resulteret i, at vi har en høj rate af genanvendelige produkter og produktdele. 

Som beskrevet har vores stole en lang levetid og høj genanvendelighed. Den lange livscyklus på vores produkter ligger i forlængelse af, at vi har et ansvar for at sikre, at vores leverandører også anvender de rigtige processer og kemikalier – og at de håndterer affald på en miljørigtig og forsvarlig måde. 

Men det er ikke kun her, vi har et ansvar.

globehands fri

Miljømæssig ansvarlighed

Vi stiller store krav til, at vores produktion er miljømæssig ansvarlig. Det gælder både genbrug af materialer og produkter, men det gælder også den daglige produktion generelt. 

Vi affaldssorterer og sender metal, elektronik, batterier, plastik og emballage til genanvendelse, så alle tænkelige elementer fra produktionen har en genanvendelsescyklus. 

Vi samarbejder desuden med flere virksomheder for at styrke vores fokus på genbrug og minimere mængden af affald. Derved sikrer vi en mere cirkulær og grønnere tilgang til bortskaffelse og genanvendelse. Eksempelvis afleverer vi vores udtjente IT-udstyr til en virksomhed der renoverer og opgraderer det, så det kan genbruges af andre.

Vi forventer også, at alle vores leverandører og samarbejdspartnere skal efterleve dette. Og derfor er vi i tæt dialog med dem om, hvordan vi sammen tager de rigtige valg i forhold til miljø og kvalitet.

Vores kvalitets- og miljøpolitik

Hos Vermund Larsen A/S er vi certificerede i ISO 9001 og ISO 14001, som er internationalt anerkendte standarder for miljø og kvalitet. Dette sikrer, at vi har en standardiseret tilgang til vores processer og metoder – og at vi fokuserer på både kvalitet- og miljøforbedringer. 

CSR og bæredygtighed

Alle vores medarbejdere efterlever vores kvalitets- og miljøpolitik hver dag, og vi har særligt fokus på, at vi løbende forbedrer og optimerer vores daglige arbejde. 

Det er derfor essentielt, at vi arbejder på at forbedre og dokumentere både produkter og processer, så vi opfylder alle krav fra kunder og myndigheder med flere. 

Certificeringerne har ligeledes bidraget til en virksomhedskultur, hvor der er struktur og en bevidsthed hos vores medarbejdere om vores:

processer

arbejdsgange

kvalitetsniveau

miljømæssig påvirkning

Fokus på kundetilfredshed

Fordi vi hos VELA laver produkter til mennesker med fokus på selvstændighed

og en bedre hverdag, er det essentielt, at produkterne er funktionsdygtige og kan klare  dagligt slitage. 

Det er derfor vigtigt, at vi altid er i dialog med vores kunder, så vi kan skabe et godt produkt, hvor der er taget højde for forventninger, brug og livscyklus. 

Vi fokuserer derfor på at:

være i tæt dialog med vores kunder om brug, forventninger og forbedringer.

lave løbende forbedringer og kvalitetssikring på baggrund af inputs fra kunder, eksempelvis under udviklingsfasen.

Hos VELA gør vi os umage

Ovenstående tiltag, politikker og fokusområder er alt sammen med til at gøre VELA til en virksomhed, der fokuserer på etik, miljømæssig ansvarlighed, dialog og social læring. 

Vi gør os umage, og vi ved, vi alle sammen kan gøre lidt ekstra. Derfor kommer der aldrig et endegyldigt facit på vores indsats – den er altid i udvikling til det bedre.