Hvad er forskellen mellem maksimal belastning og anbefalet brugervægt?

Vi skelner mellem to vægtgrænser på VELA-stole. Herunder kan du se en tabel og læse mere om, hvad de to begreber betyder.

anbefalet-brugervaegt
TypeModelnavnAnbefalet brugervægtMaksimal belastning
Børnestol med elVELA Tango 600ES15-50 kg80 kg
Børnestol med gasVELA Tango 600S15-50 kg80 kg
Børnestol med gasVELA Hip Hop 10015-50 kg60 kg
Arbejdsstol med elVELA Tango 700E50-145 kg160 kg
Arbejdsstol med gasVELA Tango 70050-130 kg160 kg
Arbejdsstol med el og
udstigningshjælp
VELA Tango 700E
med udstigningshjælp
50-145 kg160 kg
Bariatrisk stol med elVELA Tango 300E130-175 kg200 kg
Bariatrisk stol med gasVELA Tango 300130-160 kg175 kg
Bariatrisk stol med el
til svært overvægtige
VELA Tango 310E130-300 kg300 kg
TaburetVELA Samba 41040-80 kg95 kg
Ståstøttestole og
taburetter med gas
Alle øvrige VELA Samba- og
VELA Salsa-modeller
40-110 kg125 kg
Kontorstole med gasVELA Latin-modeller40-110 kg125 kg

Anbefalet brugervægt

Anbefalet brugervægt er baseret på en faglig vurdering fra vores udviklings- og produktafdeling og er vores anbefaling til hvilken stolemodel, du skal vælge baseret på brugerens kropsvægt. Når vi udregner anbefalet brugervægt, sikrer vi os, at brugeren har en funktionsdygtig og sikker stol uanset aktivitet; brugeren kan også bære fx en kurv med vasketøj, eller bare sidde med et barn på skødet uden at overskride stolens maksimale belastning.

Derudover giver kraftpåvirkningen, når man sætter sig i en stol, en højere vægtbelastning end brugerens vægt alene. En højdeindstilling med gas er mere sensitiv overfor denne kraftpåvirkning end en højdeindstilling med el, og derfor er den anbefalede brugervægt forskellig på stole med hhv. el- og gas.

Maksimal belastning

Maksimal belastning er den vægt, som stolen er testet og godkendt til at bære. Det er vigtigt, at denne vægtgrænse overholdes.

Ved maksimal belastning medregnes al vægtpåvirkning af stolen: dvs. brugerens egen kropsvægt, men også tøj, en håndvægt ved genoptræning, vægten af fx et barn, som sidder på skødet, vægten af en kurv med vasketøj samt alt andet brugeren finder på at have på stolen udover sig selv. Desuden belaster det stolen, hvis brugeren sætter sig hårdt ned i stolen. Kort sagt, skal alle faktorer medtages, når man beregner om den maksimale belastning kan overholdes.

Hvad betyder det for mig?

Er du visitator, medarbejder i hjælpemiddeldepot eller har du en anden funktion, hvor du anviser, hvilken stolemodel borger skal have, bør du altid være opmærksom på, at borgers vægt ligger indenfor den anbefalede brugervægt. På den måde sikrer du, at borger får en sikker stol, der passer til hverdagens aktiviteter med besøg af børnebørn, let rengøring, vasketøj osv.

Hvis brugeren har en meget skiftende vægt, eller hvis brugerens vægt ligger på grænsen mellem to vægtintervaller, vil det i de fleste tilfælde være bedst at vælge stolen med den højeste anbefalede brugervægt. 

Du kan naturligvis se maksimal belastning og anbefalet brugervægt på alle produktblade. Hvis du er i tvivl om, hvilken stol der er bedst egnet til borger, kan du tage denne test og få vores anbefaling. Du kan også altid kontakte vores kundeservice eller konsulenter.

Vi taler af erfaring

Denne tekst bygger på mere end 50 års udvikling og erfaring med VELA stole, med over 500.000 solgte stole på verdensplan. Denne side er udarbejdet sammen med forfatteren.