Forebyg fald med en VELA-stol

Vidste du, at i Danmark er de hyppigst forekommende skader blandt mennesker over 65 år relateret til fald? Og vidste du, at en arbejdsstol kan hjælpe med at forbygge fald?

Hvorfor falder vi?

Et fald kan ske for alle, og skyldes ofte en kombination af udfordringer hos personen selv og i personens omgivelser. Dog er der mange samstemmende kendetegn: alder 65+, begyndende funktionsevnetab samt evt. vægttab, hukommelsestab eller svimmelhed2.

Det første fald, er ofte et udtryk for at man f.eks. har rejst sig for hurtigt, oplever svimmelhed, eller lettere bliver udmattet. Der opstår pludseligt et behov for et ændret bevægelsesmønster, da langsomme og rolige bevægelser minimerer risikoen for fald:

Hvis du rejser dig langsomt, kan du minimere svimmelhed og bevidsthedstab

 • En arbejdsstol hjælper nænsomt og roligt borger op at stå via elektrisk højdeindstilling af sædet. Dette sikrer, at man ikke bliver svimmel eller mister balancen når man rejser sig op - derved minimeres risikoen for at falde.

Hvis du sætter dig ned, når du bliver træt/udmattet, undgår du at falde

 • En arbejdsstol har hjul, så man stadig kan bevæge/mobilisere sig rundt i hjemmet i siddende stilling uden risiko for at falde, selvom man bliver udtrættet. Stolens bremse gør det muligt at sidde ned og foretage de samme aktiviteter, hvor man før ville stå uden at blive udtrættet - derved minimeres risikoen yderligere for at falde.

 

FAKTA: Internationale studier viser, at hver tredje borger over 65 år falder mindst én gang om året. Hos ældre over 80 år er antallet oppe på hver anden. Ældre mennesker, som er faldet én gang, har to-tre gange øget risiko for at falde inden for det næste år. Antallet af kvinder, der falder, er tre gange så højt som mænd1.

 

   

FAKTA: De dyre fald3

 • Ca. 360.000 ældre falder hvert år
 • Heraf ca. 45.000 som skal på behandling for skader på akut klinik
 • Heraf ca. 13.000 indlagt, hvor ca. 7000 har fået hoftebrud (hoftefraktur)
 • Ca. en 1/3 del af alle ældre med en hoftenær fraktur dør inden for et år
 • Lidt under halvdelen af de overlevende med hoftefraktur (hoftebrud) kommer aldrig til at gå som før faldet
 • Mere end 600 ældre over 65 år dør årligt på grund af følger efter fald
 • Ca. 35% af fald i hjemme sker i områder, hvor en arbejdsstol eller lignende ofte kan anvendes (stue, køkken, soverum og badeværelse).4
 

 

 

  Det samlede faldrelaterede dødstal blandt ældre er højt i Danmark
  - næsten 3000 mennesker om året.

  Dertil kommer ca. 2300 mennesker årligt, der aldrig kommer sig helt efter faldet.

  Desuden har flere undersøgelser vist, at et hoftebrud koster omkring 220.000 kr. pr. patient (inkl. indlæggelse, genoptræning, re-operation, hjælpemidler, boligændringer og øgede plejebehov).6 Og hele 95% af alle hoftebrud sker i forbindelse med fald.

  Disse tal viser store menneskelige og økonomiske konsekvenser på et område hvor man kan gøre meget med en tidlig indsats. Et stigende antal ældre i samfundet betyder desuden, at der vil ske flere faldulykker, hvis ikke der arbejdes målrettet med faldforebyggelse.

  Faldforebyggelse nytter og har en positiv effekt på ældres livskvalitet, da den ældre borger ikke bruger energi på at frygte at falde (igen), og derved er mere aktiv og selvsikker - og så er den præventive indsats altid betydeligt billigere, menneskeligt og økonomisk, end behandling når skaden først er sket. Da ca. 35% af alle fald i hjemmet sker i stue, køkken, soverum og badeværelse7, mener vi, at arbejdsstolen er et oplagt valg som en effektiv præventiv indsats!

  • Med en arbejdsstol kan man sidde ned ved aktiviteter, hvor man før ville stå/gå og derved undgå risikoen for fald
  • Med elektrisk højdeindstilling får man hjælp til at komme op at stå langsomt og sikkert således man ikke bliver svimmel eller mister balancen - derved minimeres risikoen for fald.

  En VELA-stol har en positiv betydning for livskvalitet, da man selv kan klare flere opgaver. Samtidig sparer den ressourcer på sundheds- og socialområdet med færre tunge arbejdsgange for plejepersonale og færre omkostninger ifm. rehabilitering efter et fald, da stolen minimerer risikoen for det næste fald.

  Kort og godt: En arbejdsstol giver en mere sikker hverdag med tryghed, stabilitet og øget livskvalitet uden frygt for fald, og er desuden genkendelig for borger, da det ligner en normal stol. Samtidig er den, fra kommunens side, et minimalt, men virksomt, ”indgreb” i borgers hverdag.

  [1] https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2017-4/derfor-falder-de-aeldre

  [2] https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2017-4/derfor-falder-de-aeldre

  [3] https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2017-4/forebyg-med-systematik-og-maalrettet-kommunikation

  [4] https://www.bolius.dk/undgaa-faldulykker-i-boligen-17850

  [5] https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2017-4/forebyg-med-systematik-og-maalrettet-kommunikation

  [6] https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2017-4/forebyg-med-systematik-og-maalrettet-kommunikation

  [7] https://www.bolius.dk/undgaa-faldulykker-i-boligen-17850

  FAKTA: I en engelsk undersøgelse er omkostninger relateret til fald blandt ældre på ca. 2 pct. af de samlede sundhedsudgifter. Oversat til danske forhold ville udgifterne i så fald have været 3,1 mia. kr. i 2014.5

     

  vela forebyg fald 2